เราจัดส่งทั่วโลกจากประเทศไทย

Menu

Mini Cart

การส่งสินค้า & การขนส่ง

ค่าธรรมเนียมขนส่ง และ ปลายทาง

ShopJJ ส่งทั่วโลก กับ DHL Express, DHL Global Mail, Thailand Post และนินจาแวน (ภายในประเทศไทยเท่านั้น) การราคาขนส่งทั้งหมดคำนวณอัตโนมัติ เมื่อชำระเงิน และค่าธรรมเนียมแสดงเป็นที่สิ้นสุด

เวลาขนส่ง

เอเชีย
DHL Express : 2—3 วันทำการ
DHL Global Mail: 7—14 วันทำการ
Thailand Post ePacket: 3—7 วันทำการ

ประเทศไทย
Ninja Van Next Day: 1 – 3 วันทำการ

ส่วนที่เหลือ
DHL Express: 3—5 วันทำการ
DHL Global Mail: 7—21 วันทำการ
Thailand Post ePacket: 4—9 วันทำการ

นี่เป็นการประมาณการในการขนส่งเท่านั้น และ ไม่รับประกัน.เวลาขนส่งรวมกับการจัดเตรียมสินค้าแล้ว.กรุณาให้เวลาเพิ่มในการจัดเตรียมสินค้าในช่วงวันหยุดเทศกาลและช่างเวลาโปรโมต.

ความถูกต้องของข้อมูลการจัดส่ง

โปรดตรวจสอบว่าข่อมูลทั้งหมดถูกต้อง เมื่อแจ้งข้อมูลการจัดส่งระหว่างการชำระเงิน.เราอาจต้องติดต่อคุณหากมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือขาดหาย ซึ่งอาจทำให้เกิดความล่าช้าในคำสั่งซื้อสินค้าของคุณ ความล่าช้าอาจเกิดขึ้นเนื่องจากการตรวจสอบการชำระเงินที่รอดำเนินการหรือพิธีการทางศุลกากร

สถานะการสั่งซื้อและการติดตาม

การสั่งซื้อสินค้าทั้งหมดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (เวลาสิงคโปร์ รวมวันหยุดราชการที่สิงคโปร์และประเทศไทย )จะทำการเตรียมและส่งสินค้าภายใน 2-3วันทำการ เมื่อยืนยันการชำระเงิน นี้อาจแตกต่างกันไปตามสถานการณ์เช่นการตรวจสอบความปลอดภัยออนไลน์,ข้อจำกัดในการจัดส่ง การอนุญาตการชำระเงิน,การบรรจุและการจัดส่งสินค้า คุณจะได้รับอีเมลแจ้งเตือนยืนยันว่าเราได้รับคำสังซื้อจากคุณแล้ว

เมื่อคำสั่งซื้อได้รับการดำเนินการและได้รับการส่งแล้ว เราจะส่งอีเมลยืนยันถึงคุณพร้อมหมายเลยติดตาม คุณสามารถตรวจสอบและติดตามสถานะการจัดส่งได้ตามคำสั่งซื้อของคุณได้ที่นี่

กำลังรับคำสั่งซื้อของคุณ

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีผู้รับในการลงนามในคำสั่งซื้อของคุณเมื่อสินค้ามาถึง  เราอาจจะคิดค่าจัดส่งอีกครั้งหากไม่มีผู้รับ โปดระบุหมายเลขเบอร์โทรศัทพ์ของคุณใต้ที่อยู่ เพื่อให้พนักงานส่งสินค้าได้ติดต่อคุณในกรณีฉุกเฉิน

การจัดส่งที่สำเร็จและการส่งมอบ

การจัดส่งทั้งหมดShopJJ จะถูกลงทะเบียนแล้ว และ การติดตาม ดังนั้นการส่งมอบสินค้าทางหมดจาก ShopJJการจัดส่งสินค้าที่ได้รับการยอมรับและสำเร็จ เมื่อพัสดุได้รับการลงนามและเราได้รับหลักฐานการจัดส่งแล้ว จากพาร์ทเนอร์การจัดส่งของเรา ShopJJไม่สามารถรับผิดชอบต่อการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ เมื่อได้รับการจัดส่งแล้วถือว่าสำเร็จและส่งมอบ

พิธีการศุลการกรและระเบียบข้อบังคับ

เมื่อสังซื้อจาก ShopJJ.co คุณรับผิดชอบในการตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์สามารถถูกต้องตามกฏหมายในประเทศปลายทาง เนื่องจากนโยบายของลูกค้าแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ กรุณาติดต่อติดต่อสอบถามศุลกากรภายในประเทศของคุณ คุณต้องปฏิบัติตามกฏหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการนำเข้าทั้งหมดของประเทศปลายทาง ShopJJไม่สามรถรับผิดชอบต่อสินค้าใดๆที่ไม่ได้รับการนำเข้าในประเทศปลายทางของคุณ

ภาษีนำเข้าและอัตราภาษีศุลการกร

ผู้รับขนส่งระหว่างประเทศอาจต้องเสียภาษีนำเข้า ภาษีศุลกากรและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ซึ่งจะเรียกเก็บเมื่อการส่งสินค้าไปถึงประเทศผู้รับ คุณเป็นผู้รับจะต้องรับผิดชอบต่อภาษีนำเข้าทั้งหมด ภาษีศุลกากรหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่อาจกำหนด

ShopJJไม่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายเหล่านี้และไม่สามารถคาดเดาสิ่งที่อาจเป็นได้